Присутні

Мультимедійна інсталяція. 2020

Найбільша у світі інсталяція. Інтерактивний проєкт є спробою розглянути мистецький твір як об’єкт, цілісність, форма та саме існування якого залежить від глядачів. Він виступає способом розглянути парадокс «фрагмента», який водночас є твором та індексовим знаком твору в залежності від точки сприйняття.

Було створено об’єкт 100х100 мм. Він складався з уламків тиньку, зібраних зі стін покинутих індустріальних будівель. Між фрагментами зберігалась певна дистанція, щоб твір ніколи не був цілісним у фізичному розумінні слова. На площину було нанесено патерн, призначений для фіксації початкового положення кожного фрагмента у єдиній композиції та його ідентифікації як частини загального твору. Їх було роздано всім охочим. Єдиною умовою участі у проєкті було зазначити координати фрагменту на гугл-мапі, таким чином, об’єднуючи об’єкт в єдиному інформативному полі. Переміщення фрагментів пропонується вважати складовою формотворення об’єкта, тому вони також мають вноситись на карту. Так глядачі безпосередньо впливають твір, що перестає бути статичною замкнутою системою. Постійними змінними у ньому стають розташування фрагментів між собою, а також площа і глибина твору. Фрагменти можуть бути знищеними, розділеними або зміненими будь-як інакше, що також впливає на весь твір. Рух та взаємодія виступають чинниками, які практично унеможливлюють «завершення» твору, адже він є принципово змінним.

Станом на 2023 р. площа, яку займає об’єкт, становить 212 166 356 км².

#NEIVANMADE